Leerstoelen epilepsie

Door het instellen van een leerstoel krijgt epilepsie binnen de wetenschappelijke wereld extra aandacht. Studenten krijgen daardoor meer kennis over epilepsie en er kan meer onderzoek worden gedaan. EpilepsieNL ondersteunt op dit moment de leerstoel Neuromodulatie van Professor Paul Boon, hoogleraar in Eindhoven.

Neuroloog en epileptoloog Prof. dr. Paul Boon vervult sinds 1 februari 2019 de leerstoel Neuromodulatie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Epileptische aanvallen ontstaan door ‘kortsluiting’ in hersencellen. Professor Boon wil onderzoeken of die kortsluiting met elektriciteit te bestrijden is. Bij iemand die epilepsie heeft, functioneren bepaalde netwerken in de hersenen niet goed. Professor Boon wil onderzoeken of het stimuleren van die netwerken met elektrische impulsen kan helpen in het bestrijden van epilepsie. Het op deze manier stimuleren van die netwerken heet neuromodulatie. Lees meer in het artikel ‘Epilepsie bijsturen met elektriciteit’.

In de afgelopen jaren heeft EpilepsieNL al meerdere leerstoelen ondersteund, zoals:

De leerstoel van Prof. dr. Eleonora Aronica, sinds 2012 hoogleraar Neuropathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Professor Aronica wil het fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van epilepsie verbinden aan de medische praktijk. Op die manier krijgt het onderzoek naar de oorzaken van epilepsie een stevige impuls. Zij geeft ook onderwijs, met name gericht op de pathologie van het zenuwstelsel.

De leerstoel van Prof. dr. Bert Aldenkamp, emeritus hoogleraar Epilepsie en Neuropsychologie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Professor Aldenkamp onderzoekt het effect van epilepsie op het dagelijks leven, de kwaliteit van leven en op geheugen, taal en aandacht. Ook onderzoekt hij de psychosociale gevolgen van epilepsie.