Infolijn: 030 634 40 64 (werkdagen tussen 9:30 - 13:00)

Over Epilepsie

Zit je met vragen? Lees hier antwoorden of bel ons!
Wat is epilepsie?

Bij epilepsie heb je een tijdelijke verstoring in je hersenen. Een soort kortsluiting. Dat noemen ze een epileptische aanval.

Wie krijgt epilepsie en op welke leeftijd?

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen epilepsie. Iedereen kan op iedere leeftijd epilepsie krijgen, maar het komt het vaakst voor bij kinderen, ouderen en mensen met een vers...

Soorten aanvallen

Er zijn verschillende soorten aanvallen bij epilepsie. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Of iemand staart ...

Oorzaken

Vaak is de oorzaak van epilepsie niet bekend. Hoe graag mensen het ook willen weten. Soms is een beschadiging in de hersenen of in het hersennetwerk de bron, soms speelt erfelijkhe...

Behandelingen

De behandeling van epilepsie start bijna altijd met medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica). 70% van de mensen heeft geen aanvallen meer door deze medicijnen. Werken de medici...

Eerste hulp bij aanvallen

De meeste aanvallen stoppen vanzelf na een paar seconden of minuten. Eerste hulp is daarom meestal niet nodig. Het is wel belangrijk dat iemand in de buurt is en gevaarlijke situat...

Kind met epilepsie

Iedereen kan epilepsie krijgen, maar epilepsie komt vaak voor bij kinderen. De meeste kinderen krijgen geen aanvallen meer door medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica).

Dagelijks leven

Als je epilepsie hebt, heb je soms vragen over wat nog wel en wat niet meer kan. Soms gaat het om alledaagse dingen in het leven zoals in bad gaan of fietsen. Soms om 'grotere' vra...