Behandelingen

Medicijnen tegen epilepsie: Anti-epileptica

De neuroloog begint de behandeling meestal met medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica). 70% van de mensen heeft geen aanvallen meer door deze medicijnen.

Soms duurt de behandeling een paar jaar, soms een heel leven.

Na één aanval

Heb je maar één aanval gehad? Dan schrijft de neuroloog vaak nog geen medicijnen voor. Hij of zij wacht dan af of er een tweede aanval komt.

Medicijnen niet altijd nodig

Heb je alleen aanvallen ’s nachts? Of hebben je aanvallen een duidelijke oorzaak, zoals door lichtflitsen? Je neuroloog bespreekt met je of in jouw geval medicijnen nodig zijn. Let op: alle aanvallen hebben gevolgen voor het autorijden.

Lees meer over rijden met aanvallen.

Waarom medicijnen?

Het doel van de medicijnen is het voorkomen van aanvallen. Ze onderdrukken het overmatig ontladen van de hersencellen. Zo onderdrukken ze de aanvallen. Ze genezen de epilepsie niet. Soms heeft iemand snel geen aanvallen meer, maar het kan ook maanden duren. 30% van de mensen met epilepsie blijft aanvallen houden.

Altijd maatwerk

Bij de keuze van anti-epilepticum kijkt de neuroloog naar het soort aanvallen en de vorm van epilepsie. Hij of zij kiest dan het middel dat bij die aanval het beste werkt en de minste bijwerkingen geeft. Dit is dan het middel van eerste keuze. Als dit middel niet goed werkt dan schrijft de neuroloog een ander middel voor. Of hij of zij schrijft een combinatie van medicijnen voor.

Regelmatig innemen

Regelmatig innemen is belangrijk. Het overslaan van één of meer doses geeft een grotere kans op aanvallen. Zolang je anti-epileptica gebruikt, blijf je onder controle van de neuroloog. Hij of zij houdt de werking en de bijwerkingen van je medicijnen in de gaten.

Bijwerkingen

Anti-epileptica kunnen vooral in het begin bijwerkingen veroorzaken. Denk aan duizeligheid, slaperigheid, of misselijkheid. Je lichaam moet dan nog wennen aan de medicijnen. Als die verschijnselen na enkele weken niet verdwijnen, overleg dan met je neuroloog. Een ander medicijn kan dan de oplossing zijn. Een enkele keer treden juist na langdurig gebruik bijwerkingen op. Neem ook dan contact met je neuroloog op. Hij of zij kan dan misschien een ander medicijn voorschrijven.

Als medicijnen niet werken

Lukt het niet het juiste medicijn te vinden? Dan kan je neuroloog je doorverwijzen naar een epilepsiecentrum of naar één van de daaraan verbonden poliklinieken. Voor kinderen die niet (goed) op de behandeling reageren, kan advies worden gevraagd bij de afdelingen kinderneurologie van universitaire ziekenhuizen. Soms zijn er andere behandelingen  mogelijk.

Lees meer over de epilepsiecentra.

Een ander merk gekregen?

Alle anti-epileptica die een arts in Nederland voorschrijft, zijn goed onderzocht en veilig. Dat geldt voor merkmedicijnen en merkloze medicijnen. Merkloze medicijnen zijn bekend onder de stofnaam. Ze bevatten dezelfde stof als het merkmedicijn maar verschillende fabrikanten maken ze.

Wij raden aan om zo min mogelijk te wisselen van merk. In zeldzame gevallen kan iemand toch een aanval krijgen. Krijg je van de apotheek een ander merk mee?

Lees meer over wat je kunt doen.

Stoppen met anti-epileptica

Stop nooit plotseling en zonder overleg met je neuroloog met je medicijnen. Dit kan ernstige aanvallen uitlokken. Heb je twee jaar geen aanvallen meer gehad? Overleg dan of je je anti-epileptica af kunt bouwen. De kans om aanvalsvrij te blijven na het stoppen is groter als je maar een paar aanvallen hebt gehad en met medicijnen snel aanvalsvrij was.

Als de aanval niet vanzelf stopt: noodmedicatie

Duurt een aanval langer dan 5 minuten of gaat de ene aanval over in de volgende? Dan heb je speciale medicijnen nodig. Deze medicijnen heten coupeer- of noodmedicatie. Je neuroloog schrijft ze voor.

Lees meer over deze noodmedicatie.

Farmacotherapeutisch Kompas

Wil je meer weten over jouw anti-epilepticum? In het Farmacotherapeutisch Kompas van Zorginstituut Nederland staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen voorzien van voorschrijf- en toepassingsadviezen. Het kompas is bedoeld voor zorgprofessionals, maar is door iedereen in te zien.

Deel je ervaringen op het Meldpunt Medicijnen

Op Meldpunt Medicijnen kun je al je ervaringen met medicijnen doorgeven, zoals:

  • een slechte of juist goede werking;
  • bijwerkingen;
  • ervaringen met de plaatselijke apotheek;
  • een lastige verpakking;
  • de vergoeding door de zorgverzekeraar.

De meldingen worden verzameld en opvallende zaken of trends worden ter verbetering gemeld aan arts, fabrikant, zorgverzekeraar, overheid of patiëntenorganisatie.

Meer weten?top 

Bekijk ons webinar.

Lees meer over andere behandelingen.

Meer weten over medicijnen?

Welke anti-epileptica zijn er? Hoe zit het met bijwerkingen?

Meer weten of medicijnen?