Infolijn: 030 634 40 64 (werkdagen tussen 9:30 - 13:00)

Over Epilepsie

Zit je met vragen? Lees hier antwoorden of bel ons!
Wat is epilepsie?

Bij epilepsie heb je een tijdelijke verstoring in je hersenen. Een soort kortsluiting. Dat noemen ze een epileptische aanval.

Soorten aanvallen

Er zijn verschillende soorten aanvallen bij epilepsie. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Of iemand staart ...

Niet-epileptische aanvallen

Soms lijkt iets op epilepsie, maar is het iets anders. Denk aan flauwvallen, spierschokken of hyperventilatie. Die ‘aanvallen’ beschrijven we kort.

Lichtflitsgevoelige aanvallen

Zo’n 5% van de mensen met epilepsie is gevoelig voor lichtflitsen. Zij krijgen een aanval door zogenaamde visuele prikkels, zoals lichtflitsen, zonlicht, streeppatronen of kleurwis...

Koortsstuipen

Een koortsstuip is een epileptische aanval die alleen ontstaat bij of vlak voor koorts. Ze komen vooral voor bij jonge kinderen. Het gaat vaak om een aanval met schokken en bewustz...

Status epilepticus

Bij een status epilepticus duurt een aanval te lang of de ene aanval volgt op de andere. Het is dan nodig om met noodmedicijnen de aanval af te breken.

Atone aanval

Bij een atone of atonische aanval verslappen plotseling je spieren. Je verliest vaak maar een paar seconden je bewustzijn.

Clonische aanval

Bij een clonische aanval raak je buiten bewustzijn en ontstaan er schokken. Dit zijn ritmische schokken, aan één kant of beide kanten van je lichaam. Zuiver clonische aanvallen zij...

Tonische aanval

Bij een tonische aanval raak je buiten bewustzijn en verstijft je lichaam. Alle spieren spannen tegelijk aan, in een verwrongen houding.