Het Tubereuze Sclerose Complex (TSC) en epilepsie

Het Tubereuze Sclerose Complex (TSC)-gen heeft een belangrijke controlerende rol in het brein. Als dit gen wordt uitgeschakeld door een mutatie, ontstaat epilepsie bij mensen en bij muizen. Ype Elgersma en zijn onderzoekers onderzochten wat er precies in de hersenen verandert op het moment dat het gen in gezonde muizen wordt uitgeschakeld.

Meer lezen? Download dan het artikel ‘Onderzoek naar ontstaan epilepsie’.

Titel: Prevention is better than cure: Understanding and preventing epileptogenesis in Tuberous Scleroses Complex (TSC)
Onderzoeker: Prof. Dr. Y. Elgersma
Instituut: Erasmus MC, Afd. Neuroscience
Startdatum: 5 januari 2016
Toegekend bedrag: € 204.169,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 16-09