Aanvullende onderzoeken

Je neuroloog heeft behalve de aanvalsbeschrijving, EEG en MRI soms nog aanvullend onderzoek nodig. Dit zijn bijvoorbeeld: cardiologisch onderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en...